Detail produktu

BASE-RAKE - pre periodickú údržbu

BASE-RAKE - pre periodickú údržbu

Charakteristika a popis

BASE-RAKE - pre periodickú údržbu
Podľa najnovších skúseností jedine pravidelná dekompresia
s minimálnou periodicitou 2x mesačne zaistí kvalitný herný povrch
s dlhou životnosťou. Kombinácia tvrdej kefy a prútových brán
umožňuje efektívnu dekompresiu a uvoľnenie tých najtvrdších
povrchov. Stroj je vyrábaný v nesenej verzii - za traktor,  alebo v ťahanej
verzií - za akúkoľvek kosačku.